Teknik

CompactaSteril utgörs av ett sterilt luftsystem bestående av kåpa, radialfläkt samt Hepa-filter. Fläkten ger en horisontal luftström som genom kåpans utformning skapar en styrd vertikal luftström. Krav på lufthastighet över patienten är min. 0,45 m/s för att uppnå ultra-ren arbetsyta. Se grafik nedan.

Produkten är försedd med allmänljus, UV-ljus samt operationsljus. Alla ljuskällor är av LED-teknik. Arbetsplatsbelysningen är utformad så att arbetssituationen blir optimal avseende ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, reflexer, bländning, färger. LED-baserad belysning är ett relativt ungt område inom arbetsmiljöforskningen. Compacta´s forskningsaktivitet inom detta område har varit att skapa LED-ljus vars våglängd och intensitet kan styras så att optimala avbildningsförhållanden kan uppnås relativt det avbildade objektet. Vidare har UV LED-ljus införts, som medger att bakterier och virus avdödas. Inom kåpan har det placerats LED-lampor med emission inom UV-området.

Kameran med extra hög upplösning avbildar objektet och överför bilden med låg distorsion till en bildskärm, samt innehåller störningsskydd avseende elektronik samt stabilisator. Linsen har antireflex vilket innebär förstärkning av kontrast och minskning av skuggor.

Fördelen med CompactaSteril är dess mobilitet, låga vikt under 20 kg, dess stryktåliga skal av kolfiber.


Röktest

Ett röktest gjordes i ett tidigt skede.

 


Luftrörelser

För att undvika kontamination med omkringliggande luft är förutsättningen att luftflödet ska vara minst 0,45 m/s. Nedanstående bilder redovisar en digital analys av luftens hastighet över arbetsytan.

vectors-outside

Flödesvektorerna i ett tvärsnitt genom centrum på kåpan.


Luftflöden i horisontella tvärsnitt

Horisontella tvärsnitt har används för att visa lufthastighetsfördelningen mellan arbetsytan/patienten och filtret. Lufthastigheterna är i den vertikala riktningen där gravitationsriktningen motsvaras av negativ riktning, blått är högst flödeshastighet. Kåpan visas genomskinligt för att det skall vara lätt att se dess ”fotavtryck” på de olika mätplanen.

1_3-planes

Mätning med 3 höjdplan: 500 mm – 300 mm – 100 mm

5_torso1

A – 500 mm över arbetsyta

4_torso1

B – 300 mm över arbetsyta

3_torso_1

C – 100 mm över arbetsyta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftflöden i vertikala tvärsnitt

2_px0-w-vel-1

Plan tvärs patienten genom kåpans mitt.

6_py0-w-vel-1

Plan längs patienten genom kåpans mitt