Om Compacta AB

Compacta AB – Ett innovationsföretag med medicinteknisk inriktning
Bakgrund:
Företaget startades 2013 av Lars Wesén.

Konceptet utvecklades från några enkla skisser hösten 2012. Sedan dess har ett omfattande nätverk av viktiga kompetenser byggts upp. Dessa utgörs dels av universitetsanställda forskare och dels av företag. som bistår med olika delar av forsknings- och utvecklingsprojekt.

De senaste årens utveckling av nya operationsmetoder, tyder på att operationer där främmande material sätts in i kroppen, kommer att bli vanligare och därmed ökar behovet av operationsrum för ren kirurgi. Samtidigt kan konstateras att stora delar av världen helt saknar tillgång till ren kirurgi. Trots förbättrad teknik uppskattas samhällets kostnader som en direkt följd av antalet infektioner i samband med operationer till 5.7 miljarder kr/år (källa Socialstyrelsen). Samtidigt kan konstateras att stora delar av världen helt saknar tillgång till ren kirurgi.

Baserat på mångårig kompetens inom luftbehandlingsområdet, primärt utgående från mikro-och nanoteknikens krav på ren partikelfri luft väcktes idén att omsätta denna kompetens till att utveckla en produkt som kunde användas inom både teknisk avancerad kirurgi och inom fältsjukvård. Vår produkt avser att begränsa kraven på mikrobiologisk renhet till arbetsytan respektive operationsområdet. Krav på mikrobiologisk renhet i rummet och tillhörande utrustning elimineras.

Företaget har blivit stärkt av diskussioner om detta koncept med ett flertal företrädare för sjukvården, som alla har uttryckt ett klart intresse för  produkten. Detta inte minst med tanke på att produkten kan produceras till ringa kostnad och att den kan användas på ett enkelt sätt oberoende av omgivande miljö.

Ägare: Lars Wesén
Arkitektutbildning LTH, sedan 1978 drivit företaget ”Lars Wesén Arkitektkontor AB”  med arkitektuppdrag huvudsakligen för stat och kommun.
Projektledare med urvalsobjekt:
Nanoteknik Lunds Universitet (LU), Förbränningsteknik LU, Fermonforskning SLU, Tandteknikerskolan MAH, Forskningslab för Hoecht AB; i projekten har ingått program för olika miljöer med krav på ventilerad ren luft, både med skydd av produkt och forskare. Dessa projekt har utformats i samråd med forskare.

Lars Montelius:
Biträdande projektledare och samarbetspartner, professor, har mer än 30 års erfarenhet av komplexa forskningsprojekt, såsom många EU-projekt där han har varit koordinator, innehållande en mängd samverkande forsknings- och industriaktörer. Flera av hans forskningsidéer har realiserats i praktiken genom ett antal företag, vilket i sin tur genererat ett mycket stort nätverk, både inom akademin, industrin och de regionala strukturerna.

LU Holding AB, Lunds Universitet